Projekt - Betong

 

Beställare: Volvo
Entreprenör: BRA Bygg
Produktionsstart: 
Produktionsslut: 

Ingående arbeten
Mängder

 

 

Beställare: 
Entreprenör: BRA Bygg
Produktionsstart: 
Produktionsslut: 

Ingående arbeten
Mängder

 

 

Beställare: 
Entreprenör: Hedin Construction(f.d. Tuve Bygg)
Produktionsstart:
Produktionsslut:

Ingående arbeten
Mängder

 

 

Beställare: 
Entreprenör: 
Produktionsstart: 
Produktionsslut: 

Ingående arbeten
Mängder

 

Projekt - Betong

Nybyggnad av bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler.

Beställare: Alecta
Entreprenör: AF Bygg
Produktionsstart: okt-19
Produktionsslut: mars-20

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner, bottenplatta, källar- innerväggar & ytterväggar samt betongbjälklag.
Två stycken större bil- & lastbilsramper och en integrerad spolvattenreservoar under av ramperna.

Mängder

6000 m² bottenplatta
2000 m² källarytterväggar
1500 m² källarinnerväggar
5200 m³ betong
654 ton armering

Nybyggnad av lägenheter åt våra äldre.

Beställare: Eksta
Entreprenör: Brixly(fd. Erlandsson)
Produktionsstart: feb-19
Produktionsslut: nov-19

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner, bottenplatta & socklar runt huslivet samt tillhörande miljöhus.

Mängder

4200 m² bottenplatta samt tillhörande miljöhus
1260 m³ betong
144 ton armering

Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka.

Beställare: Eksta
Entreprenör: Brixly(fd. Erlandsson)
Produktionsstart: aug-18
Produktionsslut: mars-19

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner, bottenplatta, betonginnerväggar samt plattbärlag.

Mängder

2000 m² bottenplatta
500 m² betonginnerväggar
1500 m² plattbärlag
960 m³ betong
83 ton armering

Nybyggnad av ett skyddsrum, integrerad i källaren av ett nyproducerat bostadshus.

Beställare: Wallenstam
Entreprenör: DMJ Bygg
Produktionsstart: mars-19
Produktionsslut: maj-19

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner, bottenplatta, betongväggar, betongpelare & betongbjälklag.

Mängder

215 m² bottenplatta
180 m² betongväggar
140 m² betongbjälklag
184 m³ betong
22 ton armering

Projekt - Betong

Nybyggnad av bostäder i Almhult, Torslanda.

Beställare:
Entreprenör: AF Bygg
Produktionsstart: Maj-17
Produktionsslut: Mars-18

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner, bottenplatta, källarytterväggar samt en personbilsramp.

Mängder

3000 m² bottenplatta
1600 m² betongväggar
1700 m³ betong
160 ton armering

Nybyggnad av bostäder i Flatås, Frölunda.

Beställare:
Entreprenör: Veidekke
Produktionsstart: mars-17
Produktionsslut: sept-18

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner, bottenplatta, källarytterväggar, källarinnerväggar samt en personbilsramp.

Mängder

4500 m² bottenplatta
2800 m² betongväggar
2200 m³ betong
270 ton armering

Nybyggnation av en ny bilhall åt Skoda.

Beställare: Bygg Göta
Entreprenör: Brixlu(fd. Erlandsson)
Produktionsstart: juni-18
Produktionsslut: sept-18

Ingående arbeten

Platsgjutna grundkonstruktioner & bottenplatta.

Mängder

2700 m² bottenplatta
763 m³ betong
95 ton armering

Ny sprinklertank åt Hedin bil i Krokslätt.

Beställare: Hedin Bil
Entreprenör: Brixly(fd. Erlandsson)
Produktionsstart: aug-18
Produktionsslut: nov-18

Ingående arbeten

Platsgjuten bottenplatta, ytterväggar, betongbjälklag, samt socklar för inspektionslucka.
Samtliga konstruktioner utfördes vattentäta.

Mängder

290 m² bottenplatta
190 m² betongytterväggar
180 m² betongbjälklag
280 m³ betong
40 ton armering

Projekt - Spackel

Beställare: 
Entreprenör: Hedin Construction(f.d. Tuve Bygg)
Produktionsstart: 
Produktionsslut: 

Ingående arbeten
Mängder

 

Beställare: Volvo
Entreprenör: BRA Bygg
Produktionsstart: 
Produktionsslut: 

Ingående arbeten
Mängder

 

Beställare: Wallenstam
Entreprenör: BYGR
Produktionsstart:
Produktionsslut:

Ingående arbeten
Mängder

 

Beställare: 
Entreprenör: AF Bygg
Produktionsstart: 
Produktionsslut: 

Ingående arbeten
Mängder